Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hồ - Chủ tịch Công đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn các khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ông Đoàn Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ảnh: Thành Nhân
Ông Đoàn Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ảnh: Thành Nhân

Theo báo cáo, hiện tại Công đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ có 63 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 22.745 đoàn viên Công đoàn. Trong 5 năm qua, Công đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ đã thực hiện đạt 7/8, vượt 6/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ trao và chúc mừng các cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn. Ảnh: Thành Nhân
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn. Ảnh: Thành Nhân

Trong nhiệm kỳ từ 2017 - 2020 các cấp Công đoàn các khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ đã thực hiện 3 công trình, 373 đề tài sáng kiến, 30 mô hình dân vận khéo cấp thành phố, cơ sở,...

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao 5 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 5 cá nhân tiêu biểu. Dịp này, cũng đã trao bằng khen cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ tổ quốc,....

trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào bảo vệ tổ quốc.... Ảnh: Thành Nhân
trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào bảo vệ tổ quốc.... Ảnh: Thành Nhân
Trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào bảo vệ tổ quốc.... Ảnh: Thành Nhân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đoàn Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - yêu cầu các cấp Công đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn; Quan tâm nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị, doanh nghiệp,....

Thành Nhân