Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Bộ luật Lao động năm 2019 diễn ra từ 7h00 ngày 12.10 đến 00h00 ngày 8.11.2020. Cuộc thi do Tổng LĐLĐVN tổ chức, là một hoạt động nhằm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công nhân lao động năm 2020” và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9.11. Với 538 thí sinh tham gia dự thi trong ngày thi đầu tiên (12.10), LĐLĐ tỉnh Nghệ An được xếp thứ 5 trong số các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tham gia dự thi.

Ngay sau khi nhận được kế hoạch triển khai từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Nghệ An đã kịp thời hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai cuộc thi một cách cụ thể đến đoàn viên và CNVCLĐ; Chỉ đạo các cấp công đoàn xác định đây là một nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền, giúp người lao động tiếp cận một cách hiệu quả các nội dung về Luật Lao động và các chế độ chính sách liên quan, nhất là những điểm mới được bổ sung, sửa đổi tại Bộ luật Lao động năm 2019.

Với giải pháp: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua trang Facebook, nhóm Zalo, Cổng thông tin điện tử theo cách thức chuyển tải hình ảnh, đường link, cách thức tham gia cuộc thi. Chỉ đạo cán bộ công đoàn chia sẻ các thông tin trên trang cá nhân; thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp để trực tiếp hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ cách thức tham gia. Các cấp công đoàn theo dõi, tổng hợp kết quả, kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân và tập thể tích cực tham gia cuộc thi...

Phát huy kết quả của ngày đầu ra quân, thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời cập nhật, chia sẻ các thông tin về cuộc thi trên mạng xã hội, nhóm Zalo của cán bộ công đoàn để tạo sức lan tỏa, đẩy mạnh yếu tố thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Thanh Thủy