Ngày 8.4, LĐLĐ thị xã Hương Trà cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 111 cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2021.

Các cán bộ Công đoàn cơ sở được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Công đoàn. Ảnh: CĐ.
Các cán bộ Công đoàn cơ sở được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Công đoàn. Ảnh: CĐ.

Trong 2 ngày, từ ngày 7 đến 8.4, các cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng được các báo cáo viên đến từ LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Nội vụ thị xã thông tin, triển khai một số chuyên đề như: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 (sửa đổi) có hiệu lực từ 1.1.2021; giới thiệu Luật bầu cử Quốc hội, Luật Chính quyền địa phương và công tác bầu cử trên địa bàn thị xã, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch và nội dung, phương pháp hoạt động, công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.

Thông qua nội dung của các chuyên đề, đã giúp cho cán bộ các Công đoàn cơ sở nắm bắt và hiểu rõ hơn những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, những điểm mới trong Bộ Luật lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021), những quy định trong Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và kỹ năng, phương pháp tuyên truyền trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Từ đó xây dựng người cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị, có chuyên môn nghiệp vụ để giải quyết những vấn đề phát sinh mới, vướng mắc, khó khăn ở cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

PHÚC ĐẠT