Các thí sinh tranh tài ở 3 nội dung: lý thuyết, xử lý tình huống và năng khiếu. Ông Phạm Văn Bước - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 cho biết, hội thi lần này là dịp để đội ngũ cán bộ công đoàn trong quân khu nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để trao đổi kiến thức nghiệp vụ chuyên môn...

Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân khu 9 và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đây cũng là dịp để các cán bộ công đoàn nâng cao trình độ nhận thức bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp và trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ CĐCS trong Quân khu 9; giúp họ hiểu rõ về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Bên cạnh đó, hội thi cũng bám sát thực tiễn về các vấn đề quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.

Thành Nhân