Theo báo cáo kết quả công tác nữ công CĐ Thủ đô của LĐLĐ TP.Hà Nội, hiện nay, Ban chấp hành CĐ các cấp đã thành lập 45/45 (100%) Ban Nữ công quần chúng CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở với 301 ủy viên; 4.844/5.359 (chiếm 90,39%) Ban Nữ công quần chúng cơ sở, với 15.625 ủy viên. 

Phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập được phát động sâu rộng trong nữ công nhân viên chức lao động. Phối hợp với chuyên môn động viên, khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí đào tạo để lao động nữ tự học tập, tham gia các loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô.

Đã có hàng nghìn lượt nữ công nhân viên chức lao động được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, lý luận chính trị. Nhiều cán bộ nữ được đề bạt và giữ những cương vị quản lý, lãnh đạo chủ chốt.

Phần thi trang phục công sở của thí sinh. Ảnh: P.Đ
Phần thi trang phục công sở của thí sinh. Ảnh: P.Đ

Cùng với Câu lạc bộ nữ công, Câu lạc bộ nữ khoa học LĐLĐ Thành phố, sau 26 năm thành lập, vẫn duy trì các hoạt động phong phú, tổ chức định kỳ 1 năm 4 kỳ sinh hoạt, thu hút hội viên là cán bộ công đoàn, cán bộ, giảng viên  của các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố tham gia.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào nữ công nhân viên chức lao động và hoạt động nữ công của các cấp CĐ thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua chưa đồng đều, chưa lan tỏa sâu trong nữ CNLĐ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Công tác khen thưởng có lúc, có nơi còn hạn chế, tỷ lệ khen thưởng công nhân trực tiếp lao động, sản xuất, chuyên viên thừa hành nhiệm vụ còn thấp; nhiều đơn vị, thỏa ước lao động tập thể chưa đưa được những điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật cho lao động nữ; chưa quan tâm đúng mức việc tổ chức khám sức khỏe cho NLĐ nói chung và lao động nữ nói riêng đặc biệt là việc khám phụ khoa…

Tại Hội nghị, LĐLĐ TP.Hà Nội đã tuyên dương 90 Trưởng Ban Nữ công tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào nữ CNVCLĐ, hoạt động Nữ công Công đoàn Thủ đô, đại diện cho gần 5.000 Trưởng Ban Nữ công trong toàn thành phố. Đồng thời trao 1 giải Đặc biệt; 2 giải Nhất; 3 giải Nhì; 5 giải Ba; 13 giải Khuyến khích trong phần thi cán bộ nữ công duyên dáng cho 20 cán bộ nữ công đến từ các LĐLĐ quận huyện, thị xã...

P.Đ