Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã cùng đại diện BHXH Việt Nam thảo luận tập trung vào 3 nội dung chính, gồm: Vai trò của Vụ Quản lý đầu tư quỹ; thách thức và cơ hội mà Vụ Quản lý đầu tư quỹ phải đối mặt; những cải cách kỳ vọng mà cơ quan bảo hiểm đang hướng đến.

Thông tin về hoạt động đầu tư và phát triển quỹ trong thời gian qua, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đã chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn mà BHXH Việt Nam đang phải giải quyết. Theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, hiện nay, BHXH Việt Nam vừa phải tìm cách phát triển đối tượng, nâng cao hiệu quả tích lũy quỹ, vừa phải đối phó với tình trạng trục lợi và đảm bảo an toàn quỹ trong tương lai. Vì vậy, hoạt động đầu tư quỹ BHXH thời gian qua luôn đảm bảo đúng quy định của Chính phủ; cơ cấu đầu tư quỹ chuyển dịch theo hướng an toàn, tăng dần tỉ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ. Đặc biệt, quy mô đầu tư quỹ ngày càng lớn, số dư đầu tư quỹ và lợi nhuận thu từ đầu tư hằng năm đều tăng về số tuyệt đối, tỉ lệ lãi suất đầu tư bình quân luôn tăng trưởng dương, cao hơn tăng trưởng kinh tế và cao hơn chỉ số lạm phát.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương mong muốn WB cùng IFC sẽ giúp đỡ BHXH Việt Nam cách thức phân tích, lựa chọn danh mục đầu tư, các dự án đầu tư sao cho có lợi nhất, hạn chế tối đa các rủi ro; đồng thời giúp nâng cao kỹ năng để cán bộ chuyên trách của BHXH Việt Nam thực hiện tốt vai trò tham mưu; từ đó giúp lãnh đạo ngành vạch ra những bước đi đúng với tầm nhìn dài hạn.

Thay mặt đoàn công tác, ông Alwalleed Alatabani cho biết, trong thời gian tới, WB sẽ hỗ trợ BHXH Việt Nam thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc quản lý và đầu tư quỹ, trên cơ sở kêu gọi, giúp đỡ các nguồn lực như kinh phí, con người và tạo dựng các mối quan hệ tài chính.

NGỌC ANH