Ông Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh trình bày báo cáo đã nêu rõ, việc phối hợp giữa LĐLĐ Hà Tĩnh và Báo Lao Động được phát huy và có nhiều sáng tạo, đổi mới.

Số, lượng, chất lượng các bài viết chuyên sâu được tăng cường, đẩy mạnh.

Ông Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ Công LĐLĐ Hà Tĩnh trình bài báo cáo. Ảnh: TT.
Ông Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ Công LĐLĐ Hà Tĩnh trình bày báo cáo. Ảnh: TT

Phóng viên Báo Lao Động chủ động nắm bắt thông tin trực tiếp từ các công đoàn cơ sở để viết tin, bài.

Đồng thời thường xuyên đồng hành, hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Hà Tĩnh trong việc biên tập, đăng tải tin bài. Từ đó, góp phần phản ánh đa dạng các hoạt động của tổ chức công đoàn Hà Tĩnh.

Kết quả, những tin, bài đăng trên báo Lao Động đã giúp lan tỏa sâu rộng, đa dạng hoạt động các cấp công đoàn Hà Tĩnh.

Đại diện Báo Lao Động phát biểu. Ảnh: TT.
Nhiều ý kiến hiến kế để đưa Báo Lao Động đến tận tay tổ nhóm đoàn viên Công đoàn. Ảnh: TT

Tuy vậy, việc phối hợp giữa 2 cơ quan vẫn còn hạn chế như số lượng tin, bài do cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động được đăng trên báo giấy Lao Động còn ít. Việc mua, đọc báo Lao Động ở một số CĐCS ngày càng ít.

Việc phối hợp tuyên truyền giữa tổ chức công đoàn Hà Tĩnh với một số cơ quan báo chí khác cũng được LĐLĐ Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao và cho rằng góp một phần vào thành công của hoạt động công đoàn Hà Tĩnh trong năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu cảm ơn và mong muốn thời gian tới hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, phối hợp tuyên truyền của các cơ quan báo chí. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu cảm ơn và mong muốn thời gian tới hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, phối hợp tuyên truyền của các cơ quan báo chí. Ảnh: TT
Tại cuộc gặp mặt, đại diện một số cơ quan báo chí phát biểu cũng nêu ra những hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền thời gian qua và cùng nhau thảo luận, thống nhất để tháo gỡ khó khăn, giúp hiệu quả phối hợp tuyên truyền tốt hơn nữa trong thời gian tới.
TRẦN TUẤN