Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khẩn trương triển khai các giải pháp để đảm bảo tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động một cách nhanh nhất.

Tính đến hết ngày 20.10, BHXH tỉnh đã rà soát hồ sơ và thực hiện giải quyết cho gần 19.000 người lao động được hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền chi trả hơn 43 tỷ đồng.

Hiện nay, BHXH tỉnh mới nhận được hồ sơ của 2.259 đơn vị sử dụng lao động với 42.633 lao động (đạt tỉ lệ 45%) và 13.053 hồ sơ trên tổng số 28.542 người lao động ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động được hưởng hỗ trợ theo quy định. Căn cứ dữ liệu BHXH tỉnh quản lý, dự kiến trên địa bàn tỉnh có khoảng 193.325 lao động được nhận hỗ trợ, tương ứng số tiền hỗ trợ khoảng 433 tỉ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên hệ trực tiếp để phối hợp và đôn đốc các doanh nghiệp tích cực, khẩn trương rà soát dữ liệu do cơ quan BHXH gửi (mẫu 01); đảm bảo thông tin về người lao động chính xác, đầy đủ trước khi chuyển sang cơ quan BHXH (theo mẫu 02, 03).

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng đề nghị người lao động thuộc đối tượng tự nộp hồ sơ sớm thực hiện thủ tục để cơ quan BHXH giải quyết chi trả theo quy định. Khuyến khích người lao động nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID-BHXH số để được giải quyết một cách nhanh chóng, thuận tiện ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tiếp.

Người lao động có thể gửi thông tin đề nghị hưởng hỗ trợ thông qua ứng dụng VssID-BHXH số để được giải quyết hỗ trợ theo quy định. Việc nộp hồ sơ trực tuyến sẽ mang đến nhiều tiện lợi cho người lao động như: không mất thời gian đến làm việc trực tiếp; thông tin chính xác hơn khi cung cấp trên ứng dụng số; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giúp người lao động sớm nhận được tiền hỗ trợ.

Thành An