Cụ thể, trên địa bàn Thành phố Long Xuyên có 10 tổ tự quản nhà trọ với 412 công nhân lao động đang ở trọ được giảm tiền thuê từ 100.000 đồng đến 250.000 đồng/phòng. Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố còn tặng 100 phần gạo cho công nhân lao động các tổ tự quản nhà trọ công nhân, mỗi phần 10kg gạo, tổng kinh phí 11.000.000 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Riêng nhà trọ Đông Dược Xuân Quang hỗ trợ nhân viên, người lao động ở miễn phí. 

Tại huyện Châu Thành có 4 tổ tự quản nhà trọ với 250 công nhân lao động đã được giảm tiền thuê trọ 100.000 đồng/phòng và được hỗ trợ thêm gạo, mì gói. Tại huyện Châu Phú có 4 tổ tự quản nhà trọ với 120 công nhân lao động cũng được giảm tiền thuê trọ đến 50% từ 600.000 đồng còn 300.000 đồng/phòng.

Trước đó, tại các tổ tự quản nhà trọ công nhân, LĐLĐ các huyện, thành phố cũng phối hợp chủ nhà trọ đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch bệnh bằng tờ rơi, ápphích cùng các biện pháp phòng chống theo khuyến cáo của y tế như thường xuyên rửa tay, hạn chế tiếp xúc, phòng ai nấy ở và sau giờ tan ca chỉ về phòng trọ không la cà như lúc trước.

Tuyết Như