LĐLĐ Quận Tân Bình vừa tổ chức hội nghị tuyên dương 32 tập thể, 102 điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2019. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Quận Tân Bình được triển khai thực hiện sâu rộng từ quận đến cơ sở và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Các công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa phong trào phù hợp với tình hình, điều kiện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Cải tiến thủ tục hành chính và lề lối làm việc”, thi đua thực hiện các công trình sản phẩm chào mừng các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và tổ chức công đoàn.

Kết quả, đã thực hiện 216 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật tiết kiệm, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 1,3 tỷ đồng; có nhiều gương điển hình xuất sắc, tiêu biểu trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp, sản xuất, giáo dục.

Phong trào học tập nâng cao trình độ được quan tâm, các CĐCS đã vận động, tham mưu chủ doanh nghiệp quan tâm và tạo điều kiện để công nhân được đào tạo lại tay nghề tại chỗ, hoặc giới thiệu học tại trường dạy nghề, vừa nâng chất lượng tay nghề người lao động, vừa đảm bảo thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp.

Đã có 53 lượt doanh nghiệp tổ chức hội thi tay nghề như ngành điện công nghiệp, may, hàn, vi tính… với gần 7000 lượt đoàn viên công đoàn tham gia, có 2.560 công nhân đạt danh hiệu thợ giỏi, trên 11.630 lượt công nhân được bồi dưỡng tay nghề, gần 8.760 lượt được đào tạo lại.

Dịp này, LĐLĐ Quận Tân Bình đã tặng giấy khen và biểu trưng cho 32 tập thể và 102 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ quận giai đoạn 2015 - 2019.

Nam Dương