Đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng 115 phần quà (mỗi phần gồm có quà và tiền mặt) cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các Đồn Biên phòng, chốt biên phòng của 5 huyện, thị xã.

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đoàn lãnh đạo tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tại Đồn Biên phòng Kà Tum, huyện Tân Châu (trao 26 phần quà gồm tiền mặt 60 triệu đồng, nhu yếu phẩm trị giá 20 triệu đồng); Đồn Biên phòng Tân Bình, huyện Tân Biên (trao 28 phần quà gồm tiền mặt 70 triệu đồng, nhu yếu phẩm trị giá 20 triệu đồng); Đồn Biên phòng Phước Tân, huyện Châu Thành (trao 24 phần quà gồm tiền mặt 60 triệu đồng, nhu yếu phẩm trị giá 20 triệu đồng); Đồn Biên phòng Long Phước, huyện Bến Cầu (trao 26 phần quà gồm tiền mặt 60 triệu đồng, nhu yếu phẩm trị giá 20 triệu đồng); Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Thị xã Trảng Bàng (trao 11 phần quà gồm tiền mặt 25 triệu đồng, nhu yếu phẩm trị giá 10 triệu đồng).

Tổng kinh phí thực hiện 365 triệu đồng (trong đó tiền mặt 275 triệu đồng, nhu yếu phẩm 90 triệu đồng) được trích từ nguồn tài chính công đoàn và kinh phí vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại mỗi nơi đến, đoàn cũng thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện ăn ở, công tác ứng trực của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ tại các chốt, Đồn Biên phòng của 5 huyện, thị xã.

Quốc Tiến