Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; cán bộ, chuyên viên Công đoàn các khu kinh tế tỉnh; hơn 100 công nhân lao động các doanh nghiệp thuộc Công đoàn các khu kinh tế tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, đồng chí Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị các cấp công đoàn toàn tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng những hình thức thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát động ngày Pháp luật Việt Nam
Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát động ngày Pháp luật Việt Nam

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã biểu dương tính chủ động, sáng tạo trong cách triển khai Ngày Pháp luật hàng năm của LĐLĐ tỉnh, đồng thời đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai thực chất, có hiệu quả đến với đoàn viên, người lao động nhằm góp phần xây dựng xã hội tiến bộ, phát triển, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật trong đoàn viên, người  lao động.

ÁI CHI