Tham dự có các đồng chí: PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam; Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM; Bùi Phú Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Khối cơ sở Bộ Y tế; Trần Đăng Công Nghĩa, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hồ Chí Minh; đại diện Ban Dân vận thành phố…

Tại lễ ký kết, PGS.TS Phạm Thanh Bình chia sẻ, TPHCM là thành phố kinh tế trọng điểm phía Nam, có số lượng đoàn viên công đoàn y tế chiếm hơn 10% so với cả nước.

Đây cũng là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, có nhiều diễn biến phức tạp trong quan hệ lao động. Do đó, việc quan tâm thiết thực đến đoàn viên và người lao động ngành y tế về công tác an toàn vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp đặc thù hết sức cần thiết. 

Thông qua ký quy chế phối hợp hoạt động với Liên đoàn Lao động TPHCM sẽ góp phần để các đoàn viên công đoàn Y tế trực thuộc Liên đoàn Lao động từ tuyến huyện cũng được tham gia các hoạt động phong trào, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, như "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh", chương trình bảo vệ blouse trắng và nhiều phong trào gắn với đặc thù ngành.

Đồng thời, Công đoàn Y tế Việt Nam đồng hành cùng Liên đoàn Lao động thành phố chăm lo thiết thực hơn đến đoàn viên công đoàn của ngành y tế về an toàn vệ sinh lao động, làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, mắc bệnh nghề nghiệp, quan tâm hỗ trợ đoàn viên và người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bị bạo hành tại các cơ sở y tế...

Đây là Liên đoàn Lao động tỉnh thành phố cuối cùng trong cả nước ký quy chế phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam để đồng hành nâng cao chất lượng hiệu quả việc đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên ngành y tế cả nước. 

Hoàng Xuân Thảo