Dự có Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình; TS Trần Thị Mai Oanh - Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách y tế; Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế Vũ Thị Minh Hạnh...

Theo nội dung ký kết của 2 bên, Công đoàn Y tế Việt Nam cùng Viện Chiến lược và Chính sách y tế sẽ thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều để cùng nắm bắt thông tin về tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của đoàn viên công đoàn trong ngành y tế và kiến nghị lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề có liên quan tới chính sách ngành y.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, hai bên thông tin cho nhau biết chương trình công tác, chủ trương lớn, chính sách đặc thù ngành y tế, các vấn đề nảy sinh liên quan đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn, số liệu báo cáo theo dõi đoàn viên công đoàn,...

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam cùng Viện Chiến lược và Chính sách y tế ký kết chương trình phối hợp hoạt động. Ảnh: Đ.P
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam cùng Viện Chiến lược và Chính sách y tế ký kết chương trình phối hợp hoạt động. Ảnh: Đ.P 

Phối hợp triển khai các nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho xây dựng chính sách phát triển hệ thống Y tế, chính sách bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Phối hợp trong triển khai, giám sát các hoạt động thí điểm có liên quan tại các tổ chức công đoàn cơ sở trong toàn ngành  nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ trong việc cung cấp thông tin về tổ chức công đoàn cơ sở điển hình nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình trong toàn ngành y tế.

Hàng năm, hai đơn vị sẽ chủ động tìm nguồn kinh phí để cử cán bộ đi thăm quan học hỏi kinh nghiệm các mô hình tại các tổ công đoàn thuộc hệ thống công đoàn y tế Việt Nam: Tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị khoa học đào tạo nhằm kết chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình thí điểm có liên quan.

Phối hợp trong tham vấn hoặc tư vấn, vận động chính sách có liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động trong Ngành Y tế nhằm tập hợp, chuyển tải các bằng chứng, vận động các cơ quan có thẩm quyền trong việc ban hành các chính sách liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động trong Ngành Y tế.

Ngoài ra hàng năm, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tổng kết chương trình phối hợp và đề xuất khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong lao động sáng tạo, thực hiện tốt chương trình phối hợp hàng năm và theo giai đoạn...

 
 Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trao hỗ trợ cho 2 đoàn viên công đoàn thuộc Viện Chính sách và Chiến lược y tế. Ảnh: Đ.P

Cũng tại lễ ký kết, Công đoàn Y tế Việt Nam đã trao hỗ trợ cho 2 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn thuộc Viện Chính sách và Chiến lược y tế với số tiền 10 triệu đồng.

Đ.P