Tham dự buổi phát động có bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng Cơ quan; bà Đào Thị Hồng Thúy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Chương trình được diễn ra từ 1.3 đến 30.5. Thời gian cao điểm phần mềm chạy, cập nhật các đề xuất, giải pháp là từ 10.3 đến 0h 20.4 (40 ngày).

Đây là buổi phát động điểm tại một trong hơn 500 Công đoàn cơ sở trong hệ thống Công đoàn ngành xây dựng nhằm vận động đoàn viên Công đoàn, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hăng say lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; đổi mới tác phong, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của cơ quan.

Tại buổi phát động, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt Nam vận động 100% đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng chương trình. Theo đó, mỗi đoàn viên Công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được đề nghị có ít nhất một đề xuất, giải pháp mới thuộc lĩnh vực nhiệm vụ bản thân đang thực hiện hoặc đề xuất giải pháp trong lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý, điều hành tại cơ quan.

Nhân dịp này, Thủ trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan kêu gọi tất cả đoàn viên công đoàn trong cơ quan đoàn kết, sáng tạo, phát hiện cách làm mới hiệu quả, góp phần cải tiến công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hạnh phúc.

Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” là một trong những nội dung quan trọng, trọng tâm trong chuỗi hoạt động của Tháng Công nhân năm 2021, bên cạnh chương trình “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng năm 2021 được Công đoàn Xây dựng Việt Nam triển khai tại Kế hoạch số 116/KH-CĐXD ngày 9.3.

Mạnh Tùng