Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề nghị các đại biểu đóng góp các ý kiến về kết quả công tác công đoàn 6 tháng đầu năm; đề xuất các giải pháp trong 6 tháng cuối năm; đánh giá kết quả thực chất sau 2 năm thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn trong ngành; khắc phục những tồn tại về công tác tài chính…

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, hoạt động công đoàn của Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong thời gian tới sẽ chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng; ngày càng hiệu quả hơn trong nhiệm vụ đại diện bảo vệ, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; từ đó củng cố sự gắn bó chặt chẽ hơn giữa đoàn viên, người lao động với Công đoàn Xây dựng Việt Nam nói riêng và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung.

Theo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, 6 tháng đầu năm, các cấp CĐ trong ngành đã tích cực tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Trong đó, CĐ đã chủ động đề xuất với chuyên môn phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ký mới TƯLĐTT phù hợp với quy định và tình hình thực tế của đơn vị. Có 440/442 đơn vị đã ký TƯLĐTT (đạt 99,5%); trong đó, 69 bản TƯLĐTT đã hết hạn đang thương lượng ký mới; 19 bản chưa ký mới do đơn vị khó khăn, ngừng hoạt động.

Các cấp CĐ cũng đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ. 6 tháng đầu năm, các cấp CĐ đã tổ chức kiểm tra và phối hợp kiểm tra trong lĩnh vực này 334 cuộc. Công tác kiểm tra đã có tác dụng tích cực, góp quần quan trọng trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ. Hiện toàn ngành có 372 doanh nghiệp tổ chức ăn ca (đạt 84%), trong đó, có 360 đơn vị có mức ăn ca từ 15.000 đồng/suất trở lên (đạt 96,7%).

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Quảng – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”.

Để các thỏa thuận hợp tác ngày càng hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên, người lao động hơn, CĐ Xây dựng Việt Nam kiến nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cần khẩn trương cấp thẻ đoàn viên mới để tạo thuận lợi cho đoàn viên sử dụng khi tham gia chương trình mua sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi giảm giá do các đối tác cung cấp; cần lựa chọn thêm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thiết yếu hàng ngày của đoàn viên và người lao động để ký kết thỏa thuận hợp tác; có những hình thức tuyên truyền phù hợp để thông tin nhanh, kịp thời tới đoàn viên và người lao động về nội dung các thỏa thuận hợp tác, như tin nhắn qua tổng đài…

Quế Chi