Đây là Công đoàn cơ sở được Công đoàn Xây dựng Việt Nam lựa chọn là đơn vị điểm tổ chức phát động Chương trình nhằm lan tỏa đến các đơn vị trong toàn ngành.

Tại Hội nghị, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động kêu gọi toàn thể công nhân viên chức lao động Vicem Hải Phòng ra sức thi đua, phấn đấu có nhiều sáng kiến được đề xuất, triển khai ứng dụng hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, lãnh đạo Tổng Công ty Vicem, đại diện Ban Giám đốc và đại diện Công đoàn Công ty đã thông qua và ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình.

Theo đó, Công đoàn Công ty sẽ tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tham gia đăng ký các ý tưởng, sáng kiến; là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến; phối hợp với bộ phận chuyên môn đánh giá, thẩm định sáng kiến và cập nhật sáng kiến vào phần mềm theo dõi, quản lý Chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; xét chọn các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu và gửi về công đoàn cấp trên. Công ty sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết như địa điểm, trang thiết bị, máy móc… và cho phép đoàn viên, người lao động ứng dụng sáng kiến tại doanh nghiệp. Đồng thời có chính sách đãi ngộ, biểu dương khen thưởng hợp lý, kịp thời đối với các tác giả có sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” của Công ty. Công ty đã đạt được những kết quả ấn tượng, các phong trào thi đua nhận được sự hưởng ứng tích cực của công nhân viên chức lao động; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ góp phần hoàn thành nhiệm vụ đơn vị cũng như vào nhiệm vụ chung của toàn ngành.

Ông Phạm Xuân Hải mong muốn trong thời gian tới, Công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, sẽ có nhiều hơn nữa những cải tiến, sáng tạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đơn vị, của Tổng công ty, của ngành xây dựng và đất nước; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục tổ chức các hoạt động trọng tâm khác hưởng ứng Tháng Công nhân như tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” với đoàn viên và người lao động; tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”; tuyên dương đoàn viên, công nhân viên chức lao động…

Mạnh Tùng