Các ông: Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiếp 337 lượt người lao động kiến nghị về giải quyết chế độ, chính sách; nhận được 79 đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn. 100% khiếu nại, tố cáo đã được công đoàn tham gia giải quyết theo quy định.

Nội dung đơn thư chủ yếu là kiến nghị giải quyết về nợ tiền lương, trích nộp và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả trợ cấp thôi việc. Kết quả, đã có 271 người được giải quyết các quyền lợi, số tiền bồi thường hỗ trợ là 485 triệu đồng. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam thường xuyên theo dõi, tham gia giải quyết, đôn đốc các công đoàn trực thuộc tham gia giải quyết, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động (riêng năm 2020 đã có 49 người được chốt trả sổ bảo hiểm xã hội).

Năm 2020, trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, có 16.252 lượt đoàn viên, người lao động được thăm hỏi với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng; 10 đoàn viên được hỗ trợ sửa chữa nhà với số tiền 76 triệu đồng. Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức bữa ăn ca cho người lao động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Kết quả, có 88,6% doanh nghiệp tổ chức ăn ca cho người lao động, trong đó có 98,6% doanh nghiệp có mức ăn ca từ 15.000 đồng/suất trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hồng Hà, ông Ngọ Duy Hiểu ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong năm 2020 cũng như nửa nhiệm kỳ qua.

Ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Tùng
Ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Tùng

Ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, trong năm 2020, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, nhất là trong công tác xây dựng thoả ước lao động tập thể, kiểm tra, giám sát đảm bảo quyền lợi người lao động; quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đối với người lao động; tổ chức phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, chủ động đề xuất các giải pháp với chuyên môn để vượt khó… Bên cạnh đó, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã quan tâm đến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn…

Trong năm 2021, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị, Bộ luật Lao động 2019 có nhiều điểm mới, với nhiều thách thức đối với tổ chức công đoàn; là năm có nhiều sự kiện quan trọng, bên cạnh đó là sự ảnh hưởng của COVID-19…, nên Công đoàn Xây dựng Việt Nam cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ cốt lõi căn bản của tổ chức công đoàn là chăm lo đại diện bảo vệ đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, Công đoàn Xây dựng Việt Nam cần tiếp tục quan tâm đến công tác đối thoại, thương lượng thoả ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi người lao động, phù hợp điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp; quan tâm nhiều hơn đến công tác an toàn vệ sinh lao động; giải quyết những tồn tại hiện có, nhất là vấn đề lương, bảo hiểm của người lao động; chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người lao động; tiếp tục tuyên truyền giáo dục kỷ luật, tác phong cho người lao động; xây dựng bản lĩnh chính trị cho người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tới các tập thể. Ảnh: Mạnh Tùng
Bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tới các tập thể. Ảnh: Mạnh Tùng

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức...

Tại hội nghị, ông Dương Đức Cường – Trưởng Ban Tuyên giáo (Công đoàn Xây dựng Việt Nam) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; 7 tập thể thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 19 tập thể nhận Cờ thi đua của Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể công nhân viên chức lao động trong ngành.

Thừa uỷ quyền, ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao Bằng khen của Thủ tướng tới ông Dương Đức Cường – Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Ảnh:  Mạnh Tùng
Thừa uỷ quyền, ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng (bên phải) trao Bằng khen của Thủ tướng tới ông Dương Đức Cường – Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Ảnh: Mạnh Tùng.
Bảo Hân