Thượng tá Phạm Khoa Nam, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Hải quân; Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc dự, chỉ đạo. Đại tá Phạm Đức Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn TCty chủ trì.

Đại tá Phạm văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Công Hoan
Đại tá Phạm văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Công Hoan

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Công đoàn TCty đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tình thực thực tế, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hoàn thành 100% các nội dung, chỉ tiêu của Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Công đoàn cấp trên và Đại hội đại biểu Công đoàn TCty Tân Cảng Sài Gòn, lần thứ IX (2017-2022). Tổ chức Công đoàn hoạt động đúng hướng, đúng vai trò, chức năng, đạt hiệu quả thiết thực trong công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động; tham gia quản lý tại đơn vị; đại diện, quan tâm, chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, Đoàn viên Công đoàn, người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Phối hợp với cơ quan chức năng của TCty tạo việc làm, thu nhập ổn định; tham mưu, đề xuất, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho gần 9.000 người lao động; gia tăng phúc lợi, trợ cấp khó khăn, hiếu, hỷ, Mái ấm công đoàn, tham quan du lịch, chúc Tết, chúc thọ, quà Tết, sinh nhật, khuyến học, mua bảo hiểm phúc lợi nhân viên.

Đại tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Công Hoan
Đại tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Công Hoan

Công đoàn TCty 3 năm liền nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, có 112 đơn vị Công đoàn các cấp thuộc Công đoàn TCty và trên 4.800 cán bộ, đoàn viên Công đoàn được các cấp khen thưởng, biểu dương. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ tài chính Công đoàn theo quy định và yêu cầu của trên, bảo đảm công khai, minh bạch; đã giới thiệu được 240 đoàn viên Công đoàn ưu tú, đề nghị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, vận động, kết nạp gần 400 đoàn viên Công đoàn; xây mới và sửa chữa 10 căn nhà; Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm cuộc sống…; Tham gia phụng dưỡng 170 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống và thân nhân Liệt sỹ; hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị trong Quân chủng và các quỹ tại địa phương; chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Phèn ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động TCty trong những những năm qua; tập thể Ban Chấp hành Công đoàn đã bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội Công đoàn các cấp; có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, sát thực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên được được tăng cường, nâng cao; kết quả thực hiện nội dung các phong trào, cuộc vận động có bước chuyển biến mới vững chắc; cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của TCty trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, Đại tá Phạm Văn Phèn yêu cầu toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động TCty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, đoàn kết khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch COVID-19, tiếp tục giữ vững và khẳng định thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và Quốc tế...

Công Hoan