Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Trong đó, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác về tuyên truyền giáo dục và các hoạt động phong trào trong công nhân viên chức lao động; công tác tham gia quản lý và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác nữ công, công tác tài chính công đoàn, hoạt động Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn, công tác an sinh xã hội…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho rằng, trong năm 2019 các tổ chức Công đoàn trong toàn hệ thống Ngân hàng đã nỗ lực hoạt động, thu được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng. 

Năm 2020, ngành Ngân hàng triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kiềm chế lạm phát ở mức thấp để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tới cơ cấu và xử lý nợ xấu. Do vậy, đồng chí Đào Minh Tú đề nghị các cấp công đoàn cần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng trong năm 2020 và triển khai công tác chuẩn bị tốt cho sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam vào năm 2021…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động ngành Ngân hàng năm 2019.

Đồng thời, đề nghị năm 2020 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động; tham gia tích cực  vào quá trình xây dựng các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công chức, viên chức; tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở và điều kiện thực tiễn của đơn vị; đổi mới phương thức vận động, tập hợp người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; quan tâm thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn đảm bảo hiệu quả, thiết thực; triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước trong năm 2020…

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lập thành tích chào mừng các ngày lế lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thức X; kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam.

Tại Hội nghị, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vinh dự được đón nhận Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2019 do Tổng LĐLĐVN… 

Hà Anh