Hội nghị có sự tham gia của hơn 2.400 cán bộ Công đoàn các cấp tại 63 điểm cầu của 63 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam…

Các cán bộ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhắn tin ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: Trần Dịu
Các cán bộ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhắn tin ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: Trần Dịu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú cho biết: “Trong những năm qua, công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, luôn được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam quan tâm chú trọng. Đội ngũ Công đoànđã có những bước trưởng thành và nâng cao chất lượng”.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, để Công đoàn hoạt động có hiệu quả thực sự thì việc nâng cao trình độ pháp luật, tiếp cận với khoa học, công nghệ hiện đại, tiên tiến đòi hỏi đội ngũ cán bộ Công đoàn phải có năng lực chuyên môn và năng lực hoạt động Công đoàn vững vàng. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng về công tác cán bộ Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn NHVN lần thứ 4 cũng đã thống nhất ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Hội nghị lần này được tổ chức nhằm thực hiện Nghị quyết trên.

Trong ngày 29.10, các chuyên gia của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao đổi về 7 chuyên đề nhằm giúp các  cán bộ Công đoàn hiểu rõ hơn, sâu hơn về một số kỹ năng của người cán bộ Công đoàn như công tác tổ chức cán bộ Công đoàn, hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN, những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Các kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, hoạt động Ban thanh tra nhân dân; đối thoại tại nơi làm việc, công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, phương pháp tuyên truyền vận động đoàn viên lao động, Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác quản lý tài chính thu - chi ngân sách hoạt động kế toán Công đoàn, công tác kiểm tra giám sát Công đoàn…

Tại Hội nghị, nhằm hưởng ứng chương trình nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019; Hội nghị đã tổ chức Phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trần Dịu