Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch, đại diện Ban Tổ chức LĐLĐ TP.  Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực, đồng chí Trần Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch, lãnh đạo các Ban Tổ chức, Ban Tài chính, Văn phòng Công đoàn NHVN và đại diện Ban Chấp hành CĐCS NHNN CN TP. Hồ Chí Minh, các Công đoàn ngân hàng thương mại cổ phần đang trực thuộc LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh có nguyện vọng chuyển sinh hoạt về Công đoàn NHVN.

Các bên đã đánh giá và cùng nhận thấy việc các ngân hàng đang sinh hoạt, trực thuộc LĐLĐ địa phương có những bất cập khi không gắn được các phòng trào, hoạt động công đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt, đối với các công đoàn bộ phận là chi nhánh ngân hàng tại các tỉnh, thành phố khác, không có được sự gắn kết trong chỉ đạo của công đoàn tại địa phương (LĐLĐ các tỉnh, thành phố).

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn các ngân hàng tham dự buổi làm việc đã thể hiện nguyện vọng, tâm tư của đoàn viên, người lao động về việc được chuyển về tham gia sinh hoạt với Công đoàn NHVN,  thuận lợi cho cán bộ đoàn viên trong cùng hệ thống ngành nghề và thực hiện được tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn NHVN, đồng chí Nguyễn Văn Tân và công đoàn các ngân hàng tham dự buổi làm việc thống nhất đề nghị LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh báo cáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về những bất cập và chấp thuận việc chuyển Công đoàn các ngân hàng đang trực thuộc LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh về Công đoàn NHVN theo nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động và tạo sự thống nhất, thuận lợi trong tổ chức, hoạt động của công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Chỉ thị số 03-CT/BCS ngày 12.12.2018 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng. 

N.H