Đây là hoạt động định kỳ 3 tháng 1 lần nhằm liên tục huấn luyện kỹ năng, cập nhật kiến thức mới cho mạng lưới ATVSV. Tham gia giảng dạy tại lớp tập huấn là báo cáo viên của Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng.

Thành phần tham gia mạng lưới ATVSV của Công ty gồm đại diện các bộ phận, tổ đội, xí nghiệp thành viên và các phòng có liên quan đến công tác BHLĐ, ATVSLĐ. Hàng năm, Công đoàn Công ty đều chủ trì tổng kết hoạt động của mạng lưới ATVSV, xây dựng mới hoặc bổ sung các nội dung mới vào Quy chế hoạt động của mạng lưới ATVSV Công ty…

Nhìn chung, công tác BHLĐ, ATVSLĐ luôn được lãnh đạo chuyên môn, công đoàn Cảng Đoạn Xá quan tâm nên trong những năm qua, nhận thức của người lao động (NLĐ) đã được nâng lên rất nhiều, máy móc, trang thiết bị làm việc được bảo quản tốt, không xảy ra các vụ tai nạn lao động chết người, cảnh quan môi trường tại nơi làm việc luôn được giữ xanh- sạch - đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giữ vững thương hiệu và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ.

Linh Chu