Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lê Phan Linh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chu Linh
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lê Phan Linh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chu Linh

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lê Phan Linh nhấn mạnh: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có nhiều điểm mới có tính đột phá trong hoạt động công đoàn. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung lần này đảm bảo nguyên tắc: các nội dung, quy định đã ổn định, phù hợp với thực tiễn, được tiếp tục giữ nguyên; sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp, bất cập trong áp dụng cũng như giải quyết những vấn đề mới phát sinh với những quy định khung, mang tính nguyên tắc; không đưa ra những quy định, hướng dẫn chi tiết mà giao Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn cụ thể.

Chính vì vậy, Điều lệ lần này ngắn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học hơn; phù hợp với Bộ luật Lao động 2019 và các quy định về lao động, công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam vừa ký kết trong thời gian vừa qua mà mới đây nhất là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái bình dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu - Việt Nam (EVFTA).

Tham gia vào các FTA thế hệ mới là một xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Các hiệp định này hàm chứa nhiều quy định và cam kết mới sẽ tạo ra cho Việt Nam nhiều cơ hội phát triển kinh tế và thương mại, song cũng đặt ra không ít thách thức cần vượt qua, trong đó có nội dung liên quan đến công đoàn và người lao động

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Bộ luật đã tạo lập các chuẩn mực pháp lý cho các chủ thể tham gia thị trường lao động, thiết lập hành lang pháp lý cho việc xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định trong tình hình mới, là công cụ pháp lý quan trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Các cán công đoàn giao lưu với ban tổ chức hội nghị. Ảnh: Chu Linh
Các cán công đoàn giao lưu với ban tổ chức hội nghị. Ảnh: Chu Linh

Vì vậy, đối với đội ngũ cán bộ công đoàn, việc nắm vững những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động 2019, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và hiệp định CPTPP, EVFTA này sẽ là hành trang để mỗi CBCĐ chủ động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn một cách hiệu quả nhất trong tình hình mới, đặc biệt là chức năng tham gia quản lý và đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Làm tốt điều này sẽ khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ, đặt câu hỏi về một số vấn đề xoay quanh những nội dung được truyền đạt và được các đồng chí báo cáo viên giải đáp đầy đủ, kịp thời.

Vào ngày 6.10, Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh dành cho đối tượng là đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty khu vực miền Trung và phía Nam.

Linh Chu