Lớp học an toàn vệ sinh lao động được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định: Đeo khẩu trang, ngồi giãn cách trong phòng học, sát khuẩn tay trước khi vào phòng học.

Trong chương trình huấn luyện, các học viên được các giảng viên Công ty TNHH SSH Việt Nam truyền đạt các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật tại cơ sở, những nguy cơ yếu tố nguy hiểm gây mất an toàn lao động, vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng ngừa, sơ cứu khi tai nạn lao động xảy ra. Trong tài liệu huấn luyện có một phần được soạn thảo riêng cho công tác an toàn lao động làm việc trên tàu thủy với những đặc điểm, quy định an toàn lao động sát với thực tế khi làm việc trên tàu. Kết thúc lớp học các học viên đã làm bài kiểm tra để được cấp Giấy chứng nhận.

Đây là lớp thứ huấn luyện thứ 2 trong năm 2020, cũng là hoạt động thường niên của Công ty nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động, sỹ quan, thuyền viên trong Công ty đối với công tác an toàn vệ sinh lao động.

Linh Chu