Tới dự và Chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty;  Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty;  Nguyễn Hùng Dương, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Hội nghị đã xem xét kết quả hoạt động Công đoàn Tổng Công ty 6 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo sơ kết hoạt động UBKT Công đoàn Tổng Công ty 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm;  xem xét cho ý kiến phương án kiện toàn nhân sự Ban chấp hành, ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty trình Ban Chấp hành bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI; cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2020

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19 hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp khối vận tải biển và dịch vụ Logistic, đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp không có tình trạng người lao động bị mất việc làm.

Đồng hành với doanh nghiệp, các cấp công đoàn Tổng Công ty đã tích cực, chủ động tham gia công tác phòng chống dịch; tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động vượt qua khó khăn, thách thức của dịch bệnh để duy trì, ổn định sản xuất. Ngay sau giai đoạn cách ly xã hội, các công đoàn cơ sở đã tập trung tổ chức tốt hội nghị người lao động, tổ chức Tháng công nhân, Tháng hành động vì trẻ em, Hội nghị tôn vinh thuyền viên năm 2020, hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động quản lý giỏi góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của từng doanh nghiệp và Tổng Công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh khẳng định, 6 tháng đầu năm 2020, dưới tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều bị gián đoạn, giảm hiệu quả. Song với tinh thần năng động sáng tạo của Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, sự đồng hành chủ động tích cực của tổ chức Công đoàn Tổng Công ty đã tuyên truyền vận động NLĐ nỗ lực vượt khó duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cơ bản được đảm bảo, trong đó có nhiều điểm sáng. 

Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong công tác sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo" nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhaaph cho NLĐ, hoàn thành kế hoạch năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 

Lê Việt Thương