Hội nghị đã xem xét, đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tháng 7-8; chương trình công tác trọng tâm tháng 9-10.2020; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a-NQ/TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về "Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở"; cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế Thi đua khen thưởng Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam và một số công tác khác.

Theo Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam, tháng 7-8.2020, do tác động của đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp khối vận tải biển và dịch vụ. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực vượt khó thi đua lao động sản xuất của người lao động (NLĐ), các giải pháp đột phá, quyết liệt của doanh nghiệp, sự tham gia tích cực của tổ chức công đoàn, về cơ bản, bước đầu đa số các doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), việc làm, tiền lương của đoàn viên, NLĐ được đảm bảo.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được các CĐCS tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia. Nhiều đơn vị đã chú trọng phát động phong trào thi đua sát với thực tế SXKD của đơn vị: phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác tự sửa chữa, phong trào lao động an toàn, hiệu quả trong thời kì dịch COVID-19...

Các cấp công đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác ATVSLĐ, trọng tâm là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp nối thành công bước đầu trong công tác phòng, chống dịch giai đoạn 1, bước vào giai đoạn 2, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Liên đoàn, địa phương và Công đoàn TCty cùng với việc chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của dịch, các cấp công đoàn TCty đã kịp thời tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các nội dung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy cơ; trực tiếp cấp phát khẩu trang, nước xúc miệng, nước rửa tay, kính chống giọt bắn cho NLĐ, từ đó chỉ đạo kịp thời, hiệu quả đến các tổ đội sản xuất, NLĐ, trong đó dành sự quan tâm hơn đến NLĐ làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao.

Một số CĐCS đã có nhiều hoạt động tích cực, các giải pháp, sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như Cảng Sài Gòn, Cảng Hải Phòng, đặc biệt là Công đoàn Cảng Đà Nẵng - địa phương tâm dịch trong làn sóng thứ 2 này.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Phan Linh nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9-10.2020 gồm: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020; tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19; nghiên cứu tham gia ý kiến với các cơ quan chức năng xem xét lại chế độ chính sách đối với NLĐ làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt là vấn đề BHXH cho thuyền viên; tập huấn Bộ luật Lao động 2019 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho cán bộ công đoàn; kiểm tra Điều lệ, tài chính công đoàn; tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đôn đốc trích nộp kinh phí công đoàn, hướng dẫn CĐCS thực hiện nghiêm các quy định về tài chính công đoàn, tập trung cho các hoạt động vì NLĐ.

Giang Cố