Hội nghị đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty lần thứ 11; xét phân loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2020; xét khen thưởng các tập thể, cá nhân cấp Công đoàn Tổng Công ty và trình khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thống nhất kế hoạch tổ chức "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương" năm 2021; kế hoạch tổng kết hoạt động Công đoàn Tổng Công ty năm 2020 và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Tổng Công ty, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Theo Công đoàn Tổng Công ty tính đến 25.12.2020 đã có 8 đơn vị báo cáo hoàn thành trước kế hoạch; công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được thực hiện nghiêm ngặt. Các doanh nghiệp mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-12, thiên tai, bão lũ, song các Công đoàn cơ sở đã tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp nỗ lực đảm bảo việc làm, tiền lương, chế độ chính sách, tiền thưởng tết cho người lao động; một số đơn vị dự kiến có thể thu xếp chi trả tiền lương tháng thứ 13; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Công đoàn Tổng Công ty và các CĐCS đã hỗ trợ cho hơn 100 công nhân lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ với số tiền hơn 300 triệu đồng; ủng hộ qua các tổ chức xã hội từ thiện và hỗ trợ cho 3 xã thuộc tỉnh Quảng Trị 30 xuồng cứu sinh, 30 máy phát điện, 150 áo phao với tổng số tiền chi cho công tác hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt lên đến gần 2 tỉ đồng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Phan Linh nhấn mạnh trong giai đoạn khó khăn hiện nay, các cấp công đoàn cần tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động, đảm bảo không người lao động nào không có tết; tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng phương án trả lương, thưởng cho người lao động; thường xuyên, nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, động viên sỹ quan, thuyền viên đang phải kéo dài thời gian làm việc trên tàu, những công nhân lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ…

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức đi thăm, tặng quà các tàu, tổ đội sản xuất; vận động các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức ủng hộ nguồn lực tổ chức tốt "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" năm 2021 tại các khu vực nhằm động viên, khích lệ, tạo sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn Tổng Công ty; triển khai thực hiện hiệu quả Bộ luật Lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc…

Linh Chu