Chiều 20.7, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, các cấp công đoàn cần phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; chăm lo đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe, thể trạng của người lao động; bố trí giãn cách nơi làm việc, khu vực ăn ca… đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14.7.2021 hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, các công đoàn phải tích cực thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, khó khăn của đoàn viên, người lao động.

Kịp thời hỗ trợ đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trường hợp đặc biệt khó khăn; báo cáo tình hình doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 về Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam.

Đối với các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18.7.2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Còn đối với các đơn vị ở các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công đoàn cùng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, chăm lo sức khỏe, sinh hoạt thiết yếu cho người lao động.

“Các trường hợp khó khăn cần báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên và Công đoàn ngành để kịp thời được chia sẻ, hỗ trợ” - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam chỉ đạo.

Cao Quý