Ngoài ra, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị Người lao động năm 2021, đến nay 59% các doanh nghiệp đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Người lao động theo đúng các quy định.

Hưởng ứng Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Giao thông Vận tải đã lựa chọn Công đoàn Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải là đơn vị điểm tổ chức thành công Hội nghị phát động hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Chương trình có sự tham dự của đại diện công đoàn các đơn vị thuộc ngành đã góp phần lan tỏa tới đông đảo CBCNVCLĐ trong ngành tham gia hưởng ứng. Đến nay đã có trên 90 sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành được cập nhật trên phần mềm theo dõi, quản lý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đối với 4 cá nhân có giải pháp sáng kiến tiêu biểu xuất sắc được ứng dụng vào thực tế.

Ngoài ra, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam còn phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam hỗ trợ 41 đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí mua dụng cụ nổi cứu sinh cho học sinh, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa bàn điều kiện kinh tế khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ là 130 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tiếp tục vận động đoàn viên CNVCLĐ đẩy mạnh các hoạt động phòng chống COVID-19; tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nắm tình hình việc làm đời sống, công tác an toàn vệ sinh lao động trên các công trường tại các đơn vị trong ngành; tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT năm 2020…

Hà Anh