Tại các buổi làm việc, ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đánh giá cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức lao động của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 1, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực 1, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng trong việc thực thi công vụ, tạo điều kiện thận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt mục tiêu kép, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị cũng như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các công đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai và thực hiến tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động đặc biệt là những nơi sản xuất trực tiếp, nơi có nhiều yếu tố rủi ro, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông.

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ, CNVCLĐ…

Đặc biệt, các cấp công đoàn cần tích hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động; vận động CNVCLĐ tích cực tham gia chương trình, thẩm định và giới thiệu những sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ có hiệu quả cao, báo cáo và đề nghị khen thưởng lên công đoàn các cấp.

Các đơn vị khẩn trương tổ chức nghiên cứu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng chương trình hoạt động, thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với đặc điểm tình hình và điều kiện cụ thể của đơn vị mình.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công đoàn Giao thông Vận tải đã tặng quà, động viên người lao động tại các đơn vị.

Văn Cảnh