Đây còn là mục tiêu, động lực thúc đẩy nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục.

Thực hiện mục tiêu trên, Công đoàn Giáo dục Việt Nam luôn chủ động tổ chức các hoạt động và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cán bộ, nhà giáo, người lao động; bảo vệ quyền, danh dự, nhân phẩm đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động…

Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ thầy, trò ảnh hưởng của dịch COVID - 19 tại Hải Dương. Ảnh CĐGD VN
Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ thầy, trò ảnh hưởng của dịch COVID - 19 tại Hải Dương. Ảnh: CĐGDVN

Ở mỗi thời kỳ, Công đoàn Giáo dục Việt Nam luôn bám sát thực tiễn, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn, sự năng động, sáng tạo của Công đoàn giáo dục các cấp, xây dựng truyền thống tốt đẹp của Công đoàn ngành Giáo dục.

Nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo được thực hiện đã từng bước đáp ứng nguyện vọng và ngày càng củng cố niềm tin cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và đoàn viên công đoàn trong ngành.

Từ những ngày đầu mới thành lập, Công đoàn Giáo dục Việt Nam từng bước hỗ trợ giáo viên dần ổn định cuộc sống và tham gia thanh toán nạn mù chữ, cải cách giáo dục, xây dựng nền giáo dục Xã hội chủ nghĩa.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo Công đoàn Giáo dục các cấp phối hợp với chuyên môn thực hiện đầy đủ, kịp thời và giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động, nhất là việc làm, chế độ lương, phụ cấp, bảo hiểm,…

Nghiệm thu bàn giao nhà công vụ giáo viên của Trường Mầm non Hướng Việt huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị.
Nghiệm thu bàn giao nhà công vụ giáo viên của Trường Mầm non Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CĐGDVN

Bên cạnh làm tốt công tác chăm lo cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức nhiều phong trào trong các trường học như: Phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Tự học tự rèn”, phong trào “Tự tổ chức đời sống” gắn thi đua “Dạy tốt-học tốt” theo gương các điển hình tiên tiến với phong trào “3 cải tiến"...

Trong đó, nổi bật với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam cụ thể hóa thành phong trào “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” trong ngành Giáo dục.

Sau 30 năm triển khai thực hiện, phong trào ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng, khơi dậy và phát huy năng lực, phẩm chất tốt đẹp của nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, khẳng định được vị thế của đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong sự nghiệp "trồng người".

Bên cạnh đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam luôn chăm lo đời sống, giúp đỡ cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, rủi ro, bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai bão lũ...

Những năm gần đây, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng với Công đoàn Giáo dục các cấp vận động huy động các nguồn lực trong và ngoài ngành được hàng nghìn tỉ đồng, hỗ trợ hàng triệu lượt cán bộ, nhà giáo, người lao động và các nhà trường có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng hàng nghìn nhà công vụ, nhà mái ấm công đoàn; hàng năm tổ chức chương trình “Tết sum vầy”; thực hiện các chương trình “Phúc lợi đoàn viên”; chăm lo cho cán bộ, nhà giáo, người lao động đã nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam chú trọng các hoạt động hỗ trợ, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho nhà giáo trong điều kiện tự chủ ở khối đại học, thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, hỗ trợ tư vấn pháp luật bảo vệ việc làm, danh dự và nhân phẩm nhà giáo.

tặng quà cho giáo viên xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. ảnh: Nhật Hồ
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng quà cho giáo viên xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, trải qua 15 kỳ Đại hội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu quan trọng; được Đảng, Nhà nước và Công đoàn Việt Nam, ngành Giáo dục ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng Nhì, hạng Ba … Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ...

Phát huy truyền thống và những thành tựu 70 năm, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tròn chức năng nhiệm vụ của mình, khẳng định là tổ chức công đoàn duy nhất, là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền giáo dục nước nhà và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

ANH THƯ