Theo đó, với chủ đề “Công đoàn Việt Nam - Niềm tin người lao động”, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam”. Kết quả, có 28 đơn vị (18 CĐGD các tỉnh, 10 đơn vị trực thuộc, 1 đơn vị không trực thuộc) gửi tác phẩm tham gia vòng sơ khảo cấp toàn quốc, với số lượng là 306 tác phẩm.

Sau chấm vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 90 tác phẩm xuất sắc nhất để chấm vòng chung khảo cấp toàn quốc. Trên cơ sở đánh giá và kết quả chấm của Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi đã công nhận 27 tác phẩm đạt giải: 1 giải Đặc biệt; 2 giải Nhất; 3 giải Nhì; 6 giải Ba; 14 giải Khuyến khích và 1 giải dành cho tác phẩm được bình chọn nhiều nhất trên Facebook CĐGDVN.

Những tác phẩm đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một số tác phẩm đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi. Ảnh: CĐGDVN. 

6 tác phẩm đạt giải Ba:

 
 
 
 
 
 
6 tác phẩm đạt giải Ba. Ảnh: CĐGDVN.
 3 tác phẩm giải Nhì:
 
 
 
Ảnh: CĐGDVN. 
 2 tác phẩm giải Nhất:
 
 
 Ảnh: CĐGDVN.
 1 giải Đặc biệt:
 
Ảnh: CĐGDVN. 
Đ.P