Phòng Truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam được khánh thành là sự kiện ý nghĩa hướng tới kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22.7.1951- 22.7.2021).

Phòng truyền thống nhằm ghi lại những mốc son hào hùng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và giới thiệu tới đông đảo cán bộ giáo viên, người lao động cả nước về lịch sử hình thành và phát triển của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Đã có trên 300 tài liệu, hiện vật và hình ảnh được trưng bày tại Phòng Truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Phòng được bố trí theo các chủ đề: Khu khánh tiết giới thiệu khái quát về chặng đường hình thành và phát triển của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng bảng vàng thành tích được Đảng, Nhà nước trao tặng cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Tiếp theo là khu vực giới thiệu các hiện vật cùng các hình ảnh khái quát quá trình xây dựng và phát triển của Công đoàn Giáo dục Việt Nam qua các thời kì, trưng bày các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho tổ chức công đoàn. Và các tập thể và cá nhân được phong tặng các danh hiệu cao quý, sổ vàng Tổ quốc ghi công cho các nhà giáo liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bảo vệ Tổ quốc...

Cùng với đó là hình ảnh các hoạt động của tổ chức công đoàn giáo dục và của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với tổ chức công đoàn giáo dục.

Đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Phòng Truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp cho biết, Công đoàn Giáo dục Việt Nam được thành lập ngày 22.7.1951 tại Chiến khu Việt Bắc, là tổ chức đại diện cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, có nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động công đoàn trong toàn ngành Giáo dục.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác sưu tầm tư liệu, hình ảnh, hiện vật, tuy nhiên đây mới là những kết quả ban đầu. Thời gian tới, Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện Phòng Truyền thống, sưu tầm những tư liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị sâu sắc hơn nữa; qua đó góp phần tăng thêm ý nghĩa giáo dục truyền thống cho cán bộ, giáo viên, người lao động cả nước.

Minh Phương