Theo đó, các đơn vị báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý 2020 đảm bảo tất cả cán bộ, nhà giáo, người lao động đều có Tết đầm ấm, vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; huy động các nguồn lực, tăng cường nguồn phúc lợi để hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động nhân dịp Tết.

Chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng (tiền hỗ trợ) và các chế độ khác của cán bộ, nhà giáo, người lao động, đảm bảo đầy đủ, kịp thời trước Tết nguyên đán Canh Tý 2020; thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ để đảm bảo cán bộ, nhà giáo, người lao động được nghỉ Tết theo đúng quy định của Nhà nước.

Rà soát, tổng hợp các trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các đối tượng trước Tết nguyên đán; kịp thời phát hiện những vướng mắc, có đề xuất, giải pháp đảm bảo đầy đủ các quyền lợi cho cán bộ, nhà giáo, người lao động theo quy định. Phổ biến, quán triệt đến cán bộ, nhà giáo, người lao động việc thực hiện thời gian nghỉ Tết đúng quy định, đảm bảo công tác dạy – học nghiêm túc theo kế hoạch ngay sau dịp nghỉ Tết...

Linh Nguyên