Các đối tượng tham gia lớp tập huấn là cán bộ, công chức cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV đang công tác trong các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, với tổng số 36 đại biểu tham gia (trong đó: Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam 22 người; các Ủy viên ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam 14 người).

Khóa học được tổ chức thành 4 đợt với các chuyên đề: Kỹ năng quản lý cảm xúc và kiềm chế stress; Kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng kiềm chế stress; Kỹ năng và nghiệp vụ tổ chức sự kiện; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và nghệ thuật thuyết phục.

Báo cáo viên là các chuyên gia có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực của Trung tâm Nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý. Trong quá trình học, các học viên được nghe, thảo luận và thực hành các kỹ năng.

TS. Vũ Minh Đức – Chủ tịch CĐGD Việt Nam phát biểu bế giảng khóa học. Ảnh: CĐGDVN
TS. Vũ Minh Đức – Chủ tịch CĐGD Việt Nam phát biểu bế giảng khóa học. Ảnh: CĐGDVN

Phát biểu bế giảng khóa học, Tiến sỹ Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh: Khóa học với các nội dung phù hợp, thiết thực, giúp cho cán bộ công đoàn có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để vận dụng vào quá trình công tác cũng như trong cuộc sống, đồng thời mong muốn cán bộ công đoàn tiếp tục nghiên cứu, vận dụng triệt để những kiến thức, kỹ năng đã được học để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Thời gian tới Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý và các cơ quan, đơn vị chuyên môn mở các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng công tác cho cán bộ công đoàn, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng bồi dưỡng đến cán bộ công đoàn chủ chốt trong các đơn vị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề ra.

CĐ GDVN