TS. Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Giáo dục VN chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Vũ Minh Đức đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá, phân tích kết quả hoạt động CĐ học kỳ I; đề xuất giải pháp để hoạt động CĐ tốt hơn trong học kỳ II, cho ý kiến để triển khai tốt Đề án  “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2023”; tích cực đóng góp cho Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi là những nội dung rất quan trọng đối với ngành và các cấp CĐ Giáo dục trong cả nước.

Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Nguyễn Thị Bích Hợp thay mặt CĐ Giáo dục VN báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Nguyễn Thị Bích Hợp thay mặt CĐ Giáo dục VN báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường

Báo cáo kết quả hoạt động các cấp CĐ Giáo dục trong học kỳ I, Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Nguyễn Thị Bích Hợp cho biết, trong học kỳ I năm học 2018 - 2019, các cấp CĐ trong hệ thống CĐ Giáo dục VN đã có nhiều nỗ lực để thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (NGNLĐ). CĐ Giáo dục VN tiếp tục chỉ đạo CĐ Giáo dục các cấp thực hiện cuộc vận động “Quyên góp hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”; tiệp tục triển khai vận động quyên góp xây dựng nhà công vụ giáo viên; hỗ trợ cán bộ, NGNLĐ khó khăn. CĐ Giáo dục VN đã chỉ đạo hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 12 nhà công vụ; hỗ trợ mua các thiết bị, đồ dùng cho giáo viên với số kinh phí 504 triệu đồng… CĐ Giáo dục VN đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động. Từ các phong trào thi đua, cuộc vận động, đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, về sự sáng tạo, đổi mới trong quản lý và giảng dạy. Các cấp CĐ trong hệ thống đã kết nạp được trên 19.000 đoàn viên CĐ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quý giá cho các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ CĐ trong học kỳ II, Đề án  “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2023” và Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

Xuân Trường