Việc phối hợp tổ chức và vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty tham gia hiến máu tình nguyện nhằm thực hiện kế hoạch liên tịch số 05/LT-ĐS ngày 05.3.2021 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021.

180 cán bộ, đoàn viên, người lao động của các đơn vị đã tham gia hiến máu. Trong đó, có 30 tình nguyện viên của Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào.

Đây cũng là tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc. Theo Công đoàn Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào, qua hoạt động này đã nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên lao động trong toàn Công ty về phong trào hiến máu tình nguyện nói riêng và thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của cán bộ công nhân viên chức lao động ngành Đường sắt góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tăng cường lượng máu dự phòng quốc gia.

Trần Văn Hùng