Phát huy tinh thần dân chủ, tại Hôi nghị đã có 12 ý kiến đăng ký tham luận phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bàn biện pháp tháo gỡ. Trong  đó có ý kiến đề nghị Tổng công ty tham gia với Bộ chủ quản sửa đổi Thông tư 21/2015/TT-BGTVT ngày 06/5/2015 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt...

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thông tin với đại biểu về những khó khăn, vướng mắc của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và đề nghị tập thể ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động trong Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ những khó khăn của ngành, không hoang mang dao động, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông đường sắt.

Kiều Vũ