Được biết, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Cty đã vận động toàn Công ty phát huy tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", cùng với toàn ngành ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung; giúp đỡ công nhân lao động ngành Đường sắt bị thiệt hại do mưa bão gây ra sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Riêng với Công ty - đơn vị có người lao động làm việc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh - địa bàn bị ảnh hưởng bão lũ - có nhiều gia đình công nhân lao động bị thiệt hại với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Để chia sẻ, động viên với công nhân lao động bị thiệt hại do bão lũ, Công đoàn, chuyên môn Công ty đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ cho 32 gia đình công nhân lao động với số tiền từ 1.500.000 đồng đến 4.000.000 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ cho mỗi gia đình 10kg gạo, với tổng kinh phí hỗ trợ 79.500.000 đồng.

Đây cũng là hoạt động thực hiện Công văn Liên tịch của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc vận động công nhân, viên chức, lao động đóng góp ủng hộ bão lũ tại miền Trung.

Hải Anh