Ngày 14.1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, các ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đánh giá dù gặp nhiều khó khăn, trong đó có dịch bệnh và thiên tai nhưng hoạt động của Công đoàn và phong trào công nhân viên chức vẫn được triển khai tốt. Đổi mới và thực hiện tốt 3 khâu đột phá với nhiều hình sáng tạo; hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở trong phòng chống dịch, đặc biệt là Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã theo dõi và đôn đốc việc trả lời các kiến nghị của đoàn viên, người lao động...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đề nghị năm 2021, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cần tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng của người lao động và thực hiện tốt công tác tuyên truyền; phát huy các hình thức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động...

Một trong những đánh giá là trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng chuyên môn, công đoàn các đơn vị từ ngành đến cơ sở đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo các chế độ, chính sách cho đoàn viên và người lao động nhất là trong dịp Tết nguyên đán, trong thời gian dịch COVID-19 và bão lũ; kịp thời động viên, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các biện pháp quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

Phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn các cấp ngày càng chủ động; ý thức, tinh thần trách nhiệm từ công tác triển khai, đề xuất, tham gia với chuyên môn duy trì hiệu quả, khẳng định vai trò của Công đoàn nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, góp phần cùng đơn vị, ngành ngăn chặn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam được thành lập; chỉ đạo cán bộ Công đoàn chủ động, trực tiếp tham gia Ban chỉ đạo ở các cấp; chủ động xây dựng, ban hành quy định hoạt động của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 như dừng tổ chức các hoạt động của tổ chức Công đoàn chưa cần thiết, không tổ chức hội họp tập trung đông người; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức giao ban, hội nghị trao đổi nắm bắt tình hình; đề xuất các biện pháp để giải quyết về chế chính sách, hỗ trợ người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Cờ thi đua toàn diện cho 4 tập thể, Cờ thi đua chuyên đề cho 3 tập thể; Bằng khen cho 10 tập thể và 23 cá nhân.

Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã quyết định miễn 100% số đoàn phí phải nộp lên cấp trên của các Công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc quý I và II/2020 đối với công đoàn cấp trên cơ sở. Hỗ trợ 268.860.000 đồng cho Công đoàn các đơn vị để mua và trang cấp khẩu trang, vật tư, thiết bị phòng chống dịch bệnh cho công nhân lao động là các chức danh khi làm việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, chủ hàng, nơi đông người qua lại, ga liên vận quốc tế, với mức chi phí 20.000 đồng/người. Phối hợp chuyên môn phát động chương trình hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với số tiền vận động được là 2 tỷ, đã trao hỗ trợ công nhân lao động của Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn số tiền là 855.000.000 đồng, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội số tiền là 1.145.000.000 đồng.

Kiều Vũ