Lớp tập huấn diễn ra tại Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) dành cho 86 cán bộ Công đoàn từ cấp tổ, bộ phận của 07 đơn vị Đường sắt trong khu vực.

Ông Mai Thành Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam trực tiếp tham dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Các học viên đã được nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ của 09 chuyên đề liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, như: Nội dung, phương pháp, kỹ năng công tác của tổ trưởng Công đoàn, chủ tịch Công đoàn bộ phận; những điểm cần lưu ý trong thực hiện Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; tổ chức đại hội Công đoàn các cấp; Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; hợp đồng lao động và vai trò, trách nhiệm của Công đoàn; Công đoàn và công tác an toàn vệ sinh lao động.

Đặc biệt, các học viên được Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam trực tiếp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Bằng phương pháp học tập tích cực, tăng cường trao đổi, hỏi đáp – tranh luận giữa các học viên, trao đổi giữa học viên với báo cáo viên, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đã thu được những kết quả tích cực, các học viên được bổ sung kiến thức và kỹ năng xử lý, giải quyết các tình huống cụ thể trong tổ chức, hoạt động Công đoàn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Kết thúc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 100% học viên đủ điều kiện và được Công đoàn Đường sắt Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập. Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tiên theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở của Công đoàn Đường sắt Việt Nam trong năm 2021.

Khánh Linh