EVNNPC có 25.000 người lao động trực tiếp, làm việc ngoài trời và ở các kho bãi, phân xưởng sửa chữa, thí nghiệm...

Để bảo vệ sức khỏe người lao động và giảm thiểu tai nạn lao động trong điều kiện làm việc dưới thời tiết nắng nóng cực đoan, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, giám sát người lao động tuân thủ đúng các Quy định về an toàn giao thông, Quy trình an toàn điện trong suốt thời gian di chuyển và làm việc;

Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ), hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản của ngành Điện.

Công đoàn các cấp đề xuất với chuyên môn bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của từng người lao động trong mùa nắng nóng; giám sát thời gian làm việc và các chế độ của người lao động; tăng cường huấn luyện cho người lao động về kỹ năng nhận diện và đánh giá rủi ro, mối nguy hiểm và đưa ra phương án phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Ngoài ra, Công đoàn EVNNPC đã nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của mạng lưới 1.800 an toàn vệ sinh viên, nhằm phát hiện sớm các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn đề nghị đơn vị có các biện pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn cho NLĐ.

Vân Tố