Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại văn bản số 850/TLĐ ngày 17.8.2020 về việc vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động cài đặt ứng dụng Bluezone, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 345/CĐĐVN-TG ngày 18.8.2020 về việc vận động công nhân viên chức lao động cài đặt ứng dụng Bluezone, yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc phổ biến đến 100% công nhân viên chức lao động tính năng, tác dụng của phần mềm ứng dụng Bluezone và yêu cầu công nhân viên chức lao động có trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống dịch bằng việc tham gia cài đặt ứng dụng phần mềm phát hiện tiếp xúc gần Bluezone, ứng dụng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. htps://bluezone.gov.vn/taiapp.

Đến nay, theo báo cáo của Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam có số lượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã tham gia cài đặt ứng dụng Bluezone là 96.196/100.663 người (đạt tỷ lệ 96%).

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Nguyễn Lương