Ngày 14.7, đồng chí Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong Tháng Công nhân 2020, các cấp công đoàn đã tổ chức các đoàn thăm hỏi và động viên người lao động trên các công trình trọng điểm, vùng sâu, vùng xa khó khăn

Tổng số kinh phí hoạt động tại các cấp công đoàn trong dịp này khoảng 10,6 tỉ đồng; trong đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức 4 đoàn đi thăm hỏi tại 23 đơn vị vùng sâu, vùng xa, có nhiều khó khăn với tổng số tiền là 1,144 tỉ đồng. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng 22 Mái ấm Công đoàn với số tiền là 1,32 tỉ đồng đồng và tổ chức gắn biển nhiều Mái ấm Công đoàn hoàn thành trong tháng 5.2020.

Công đoàn các cấp cũng đã tham gia, góp ý xây dựng 162 văn bản liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động. Với việc Thủ tướng Chính phủ ra quyết định dừng chi trả tiền thưởng vận hành an toàn điện, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn giải thích cho người lao động và kiến nghị với các Bộ, Ngành để bổ sung chế độ thay thế cho người lao động, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống lưới điện quốc gia. 

Nghiên cứu, khảo sát tại các đơn vị cơ sở về vai trò, trách nhiệm của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp để góp ý với Tập đoàn, bổ sung chỉ tiêu suất tiêu hao than trong quá trình sản xuất của khối nhiệt điện vào xác định quỹ lương của người lao động. Khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách, nhà trực vận hành tại đơn vị cơ sở để tham gia xây dựng, đề xuất kiến nghị với chuyên môn bảo đảm quyền lợi cho người lao động. 

Nguyễn Lương