Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy trực tiếp tuyên truyền nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 tới gần 1.000 cán bộ Công đoàn tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 74 điểm cầu khắp cả nước.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lương
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lương

Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, chủ đề hoạt động của các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021 là “Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở”, và để nâng cao nhận thức cho cán bộ Công đoàn, người lao động về Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; từ đó thúc đẩy việc tuân thủ và thực thi pháp luật trong đoàn viên, người lao động; đảm bảo 100% cán bộ Công đoàn phụ trách công tác chính sách, pháp luật, cán bộ công đoàn cơ sở hiểu những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động.

Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về Bộ luật Lao động, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Thông qua hội nghị, các cán bộ Công đoàn sẽ nắm bắt những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và tổ chức Công đoàn như hợp đồng lao động, tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tuổi nghỉ hưu; đối thoại, thương lượng tập thể; tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, giải quyết tranh chấp lao động; những nội dung pháp luật quy định cho hai bên thương lượng, thỏa thuận để tổ chức công đoàn và người lao động thực hiện theo hướng bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

“Sau thời gian tập huấn, các cán bộ Công đoàn sẽ hiểu các vấn đề các giảng viên truyền đạt, áp dụng vào công việc thực tế của mình tại đơn vị, tuyên truyền, giải thích cho tất cả cán bộ, công nhân viên hiểu và thực hiện theo đúng pháp luật” - ông Hùng nói.

Các cán bộ công đoàn dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Lương
Các cán bộ công đoàn dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Lương

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam trực tiếp tuyên truyền những nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 như chính sách của Nhà nước về lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động; công đoàn tham gia cùng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; giám sát việc thi hành quy định của pháp luật về lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động; hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động…

Hà Anh