Trước đó, tại kỳ họp lần thứ VIII, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, 100% các uỷ viên Ban Chấp hành đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với đồng chí Đỗ Đức Hùng.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: H.A
Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: H.A 

Các đại biểu tham dự cuộc họp Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VIII cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với đồng chí Đỗ Đức Hùng.

Được biết, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là đồng chí Khuất Quang Mậu; sau hơn 30 năm công tác, đồng chí Khuất Quang Mậu hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1.9.2020. 

Đồng chí Đỗ Đức Hùng, đã được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN  khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tháng 7.2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng chí Đỗ Đức Hùng được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VIII được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Hà Anh