Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, nhằm kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ và ghi nhận những thành tích, đóng góp và nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất, quyết tâm đồng lòng tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc cần phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp, tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tấm gương là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, có các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch để khen thưởng theo thẩm quyền của đơn vị hoặc đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng, không đợi đến hết dịch mới thực hiện khen thưởng. Trong đó quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ tập thể, cá nhân ở những địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Theo đó, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, phạm vi ảnh hưởng lớn được đề xuất về Công đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo Công đoàn Điện lực Việt Nam, thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 là thành tích lập được đối với từng vụ, việc cụ thể ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhận; thể hiện sự sáng tạo, trách nhiệm cao, vượt qua mọi khó khăn, đem lại hiệu quả cao, được các cấp lãnh đạo, dư luận xã hội đánh giá cao, tạo được uy tín, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn tại địa phương, khu vực cũng như trên toàn quốc.

Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận hồ sơ khen thưởng từ ngày 8.4.

Nguyễn Lương