Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Chuyên môn và Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, hoạt động phong trào công nhân viên chức lao động của đơn vị, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của người lao động liên quan đến điều kiện, môi trường làm việc, công tác an toàn vệ sinh lao động, quyền và lợi ích của người lao động của đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Hùng – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019; thực hiện thành công nhiệm vụ kép đó là vừa hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 trong 4 tháng đầu năm 2020; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. 

Đồng chí cũng đã nều những khó khăn, thách thức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2020 đó là: Vừa triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh trong tình trạng thiếu nguồn điện, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế, xã hội trong nước và thế giới đang bị suy thoái do đại dịch COVID-19. 

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ chia sẻ  những khó khăn, thách thức của Tập đoàn, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó, đồng viên tinh thần, vật chất cho người lao động, để triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 trong những tháng tiếp theo năm 2020.

Cũng tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Đức Hùng đã tiếp thu, giải đạp những ý kiến, kiến nghị của cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ và trao tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên và người lao động Công ty nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020. 

Đắc Cường