Theo Công đoàn BSR, hằng ngày có khoảng  hơn 1.000 nhân sự nhà thầu ra vào cổng Nhà máy. Bên cạnh đó, có khoảng hơn 1.200 lượt người lao động BSR ra, vào Nhà máy mỗi ngày. 

Công ty BSR cung cấp khẩu trang cho nhân sự bảo vệ Công ty PVS tại các tòa nhà làm việc. Ảnh: CĐ BSR
Công ty BSR cung cấp khẩu trang cho nhân sự bảo vệ Công ty PVS tại các tòa nhà làm việc. Ảnh: CĐ BSR

Phòng Thí nghiệm BSR đã pha 200 lít dung dịch sát khuẩn để phân phối đến các địa điểm như cổng bảo vệ, hành lang các toà nhà. Ảnh: CĐ BSR

Phòng Thí nghiệm BSR đã pha 200 lít dung dịch sát khuẩn để phân phối đến các địa điểm như cổng bảo vệ, hành lang các toà nhà. Ảnh: CĐ BSR

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, BSR yêu cầu tất cả các nhân sự nhà thầu khai báo y tế, kiểm tra hiệu lực thẻ ra, vào; cấp quyền ra,vào; đo thân nhiệt, sát khuẩn… trước khi vào làm việc bên trong Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Hải Anh